Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές φωτογραφίες από τις κύριες κατηγορίες των έργων μας, στις οποίες είναι εμφανής η υψηλή ποιότητα κατασκευής και το αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.